Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá bán: 733.000.000 VNĐ

Nơi sản xuất: Trong Nước

Hộp số: Tự động vô cấp

Kiểu dáng: Senda

Dẫn động: Cầu Sau

Túi khí: 7 túi khí

Giá bán: 697.000.000 VNĐ

Nơi sản xuất: Trong Nước

Hộp số: 6 cấp

Kiểu dáng: Senda

Dẫn động: Cầu Sau

Túi khí: 7 túi khí

Giá bán: 791.000.000 VNĐ

Nơi sản xuất: Trong Nước

Hộp số: Tự động vô cấp

Kiểu dáng: Senda

Dẫn động: Cầu Sau

Túi khí: 7 túi khí

Giá bán: 889.000.000 VNĐ

Nơi sản xuất: Trong Nước

Hộp số: Tự động vô cấp

Kiểu dáng: Senda

Dẫn động: Cầu Sau

Túi khí: 7 túi khí

Giá bán: 932.000.000 VNĐ

Nơi sản xuất: Trong Nước

Hộp số: Tự động vô cấp

Kiểu dáng: Senda

Dẫn động: Cầu Sau

Túi khí: 7 túi khí